Contact Us

Contact Us

PKF Cyprus

A member of PKF International. A global family of legally independent firms.

Φυσική παρουσία και πραγματική υπόσταση Κυπριακής Εταιρείας

 

 

Θέματα φυσικής παρουσίας και πραγματικής υπόστασης Κυπριακής Εταιρείας

Η βιωσιμότητα των διεθνών φορολογικών σχεδιασμών και τα διεθνή σχήματα έχουν επηρεαστεί από μια συντονισμένη προσπάθεια των G8 για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η ΕΕ επικεντρώνονται συνεχώς στις αρχές της πραγματικής ιδιοκτησίας, στις δράσεις που καταρτίστηκαν για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, όπως το Σχέδιο Δράσης για τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μετατόπιση  Κέρδους (BEPS)  προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στη διεθνή φορολογία για τις εταιρείες που αποφεύγουν τη φορολογία ή μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση.

Στην Ελλάδα, έχει θεσπιστεί νομοθεσία που προσδιορίζει  πότε αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται από το Ελληνικό κράτος ως Αλλοδαπή Ελεγχόμενη Εταιρεία έτσι ώστε το Ελληνικό Κράτος να έχει την δυνατότητα φορολόγησης.

Στην Κύπρο και σύμφωνα με τους Νόμους της Κύπρου, εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου και ως εκ τούτου φορολογείται στην Κύπρο αν πραγματικά διοικείται στην Κύπρο. Γενικά είναι αποδεκτό ότι μια εταιρεία μπορεί να χαρακτηριστεί ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου εάν οι στρατηγικές και καθημερινές αποφάσεις λαμβάνονται στην Κύπρο και εάν οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο.

Είναι πλέον προφανές ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η ΕΕ θα επιβάλουν εντονότερα μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν γενικά τις πολυεθνικές εταιρείες και κατ’επέκταση τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Για το σκοπό αυτό, οι κυπριακές εταιρείες καλούνται τώρα επιτακτικότερα να αποδεικνύουν ότι η διαχείριση και ο έλεγχος  μιας κυπριακής εταιρείας ασκούνται στην Κύπρο και ότι υπάρχει επαρκής επιχειρηματική ουσία, πραγματική υπόσταση και φυσική παρουσία στην Κύπρο και  στηνπερίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό οι εταιρείες αυτές ενδεχωμένως να φορολογηθούν και αλλού.

Προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής επιχειρηματική ουσία, πραγματική υπόσταση και φυσική παρουσία στην Κύπρο, οι πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο καλούνται να κάνουν τα εξής:

1. Κυπριακή φορολογική κατοικία – θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η κυπριακή εταιρεία  είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου

Ως μέρος της πραγματικής υπόστασης μιας κυπριακής εταιρείας ο τόπος φορολογικής κατοικίας μιας εταιρείας είναι υψίστης σημασίας. Η φορολογική κατοικία μιας κυπριακής εταιρείας καθορίζεται από την Κυπριακή νομοθεσία, την οδηγία για μητρικές / θυγατρικές εταιρείες που εφαρμόζεται εντός της Ευρώπης, τις οδηγίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης μεταξύ της Κύπρου και των άλλων χωρών, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και ανάπτυξης – ΟΟΣΑ καθώς και από άλλους συναφής φορείς. Επομένως, είναι σημαντικό να αποδεικνύεται ότι μια κυπριακή εταιρεία είναι σε εταιρικό επίπεδο φορολογικός κάτοικος Κύπρου και δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλη χώρα . Οι περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο καθώς και οι πιο πάνω προαναφερθέντες φορείς θεωρούν ότι μια φορολογική κατοικία μπορεί να καθοριστεί από τον τόπο άσκησης της πραγματικής διοίκησης.

2. Οι κύριοι υπεύθυνοι διαχείρισης και λήψης αποφάσεων θα πρέπει να συνεδριάζουν στην Κύπρο και συνεπώς οι αποφάσεις να λαμβάνονται στην Κύπρο

Για σκοπούς πραγματικής υπόστασης και για σκοπούς κυπριακών φορολογικών αρχών οι κυπριακές εταιρείες θα πρέπει να επιδυκνείουν ότι η διαχείριση και οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Κύπρο. Παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός στον νόμο περί φορολογίας εισοδήματος της Κύπρου ή σε άλλο Κυπριακό νόμο, όσον αφορά το τι αποτελεί τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης / αποτελεσματικής διαχείρισης, ο ορισμός της πρότυπης σύμβασης του ΟΟΣΑ σε σχέση με τον «τόπο αποτελεσματικής διαχείρισης / πραγματικής διοίκησης» είναι ο ορισμός που πιθανότατα θα ακολουθηθεί από τις κυπριακές φορολογικές αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για ορισμένες χώρες ο τόπος αποτελεσματικής διαχείρισης / διαχείρισης και ελέγχου μπορεί να επεκταθεί:

• Στον τόπο όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος και άλλα ανώτερα στελέχη συνήθως ασκούν τις δραστηριότητές τους

• Οπου διεξάγεται η ανώτερη καθημερινή διαχείριση

• Ποιο δίκαιο χώρας διέπει το νομικό καθεστώς

• Πού βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία

3. Λήψης αποφάσεων υψηλού επιπέδου που θέτουν τις γενικές πολιτικές της κυπριακής εταιρείας στην Κύπρο

Γενικά και παγκοσμίως ο τόπος πραγματικής διοίκησης/ αποτελεσματικής διαχείρισης είναι ο τόπος όπου ουσιαστικά εκτελούνται οι βασικές διαχειριστικές και εμπορικές αποφάσεις που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή του έργου της οντότητας στο σύνολό της. Το βασικό στοιχείο στον έλεγχο και την διαχείριση μιας επιχείρησης είναι η λήψη αποφάσεων υψηλού επιπέδου οι οποίες καθορίζουν τις γενικές πολιτικές της εταιρείας και τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης των εργασιών της και του είδους των συναλλαγών που θα διεξάγει στην Κύπρο. Συνεπώς είναι σημαντικό για σκοπούς πραγματικής υπόστασης στην Κύπρο οι λήψη των αποφάσεων υψηλού επιπέδου να γίνεται στην Κύπρο.

4. Να δίδεται έμφαση στο είδος των στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνονται στην Κύπρο – Επενδυτική πολιτική, αγορά πώληση μετοχών, περιουσιακών στοιχείων, διορισμός υπαλλήλων

Η άσκηση της διοίκησης / διαχείρισης μιας εταιρείας μπορεί να συνεπάγεται με τον καθορισμό της επενδυτικής και επιχειρησιακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης μετοχών ή σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, τον διορισμό υπαλλήλων της εταιρείας, την επίβλεψη και τον έλεγχο των ατόμων που διορίζονται για την καθημερινή δραστηριότητα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κέρδη και της δήλωσης μερισμάτων.

5. Οι γνώσεις των διευθυντών της κυπριακής εταιρείας

Οι γνώσεις των διευθυντών σχετικά με την επιχείρηση είναι επίσης σημαντικές. Η έλλειψη της επαρκούς γνώσης της επιχείρησης ώστε οι διευθυντές να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, υποδηλώνει ότι δεν είναι οι πραγματικοί φορείς που λαμβάνουν τις αποφάσεις κατά συνέπεια η κυπριακή εταιρεία να στερείται πραγματικής υπόστασης.

6. Διαρκώς θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι ξένοι δεν υπαγορεύουν ούτε ελέγχουν την κυπριακή εταιρεία 

Εάν κάποιος ξένος υπαγορεύει ή ελέγχει πραγματικά τις αποφάσεις των διευθυντών, αυτός ο ξένος είναι αυτός που ασκεί διαχείριση και έλεγχο της εταιρείας. Επομένως, είναι σημαντικό οι δραστηριότητες της εταιρείας να μην κατευθύνονται από τους μετόχους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα δικαιούχους, αλλά να αποδεικνύεται ότι οι διευθυντές ενεργούν ανεξάρτητα προς το συμφέρον της εταιρείας. Η επιχείρηση θα πρέπει να διεξάγεται από το δικό της προσωπικό. Είναι επίσης μερικές φορές σημαντικό να αποδεικνύεται ότι το προσωπικό της Κυπριακής εταιρείας συμβάλλει ουσιαστικά στη παραγωγή του εισοδήματος της Κυπριακής Εταιρείας

 7. Στην Κύπρο θα πρέπει να παρίστανται υψηλού επιπέδου υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων

Οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να διορίσουν υψηλόβαθμους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων προκειμένου να διευθύνουν την κυπριακή εταιρεία από την Κύπρο.

8. Να λαμβάνεται υπόψη το καθεστώς διορισμού των διευθυντών όσον αφορά τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της εταιρείας και τον τύπο διορισμού

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο διορισμός εξειδικευμένων Διευθυντών που πιθανότατα να είναι κάτοικοι Κύπρου, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων της εταιρείας.  Στον δηνατότερο βαθμό θα πρέπει να αποφύγετε η δημιουργία μιας δομής στην οποία οι Διευθυντές της Κυπριακής Εταιρείας είναι οι ίδιοι οι ίδιευθυντές  άλλων συγγενικών εταιρειών. Ενδεχομένως να μετεγκατασταθούν επίσης και ανώτερα στελέχη / υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων του συγκροτίματος στην Κύπρο.

9. Αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων

Η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων η οποία ισούται  με μία συμβολική αμοιβή που λαμβάνει ένας απλά διορισμένος Διοικητικός Σύμβουλος  σε μια κυπριακή εταιρεία μπορεί να μην είναι αρκετή για να επιδείξει ότι η Κυπριακή εταιρεία διοικήται από μόνη της και κατ’ επέκταση  να επιδείξει φυσική παρουσία και πραγματική υπόσταση στην Κύπρο.

10. Εφαρμογή της Αναλογικότητας

Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη ότι αυτή την στιγμή, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη προσέγγιση για το πότε επιτυγχάνεται επαρκές πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία. Κάθε εταιρεία καθώς και η εταιρική της δομή θα πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση. Κάθε χώρα / καθεστώς δίνει την δική της ερμηνεία στο θέμα αυτό. Σαν γενικός κανόνας, η οντότητα που κατέχει τα πιο πολύτιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία και εκτελεί τις πιο σημαντικές δραστηριότητες ανάμεσα σε ένα όμιλο εταιρειών, φυσιολογικά θα δικαιούται και το μεγαλύτερο μερίδιο των κερδών ή ζημιών.

11. Σωστή δόμηση του πραγματικού δικαιούχου / εταιρείας όταν λαμβάνει εισοδήματα

Κυπριακή Εταιρεία θα πρέπει να είναι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος που λαμβάνει. Η Κυπριακή εταιρεία δεν θα πρέπει να λαμβάνει τα εισοδήματα για λογαριασμό άλλου προσώπου. Το εισόδημα θα πρέπει να προκύπτει για την ίδια την Εταιρεία και να παρουσιάζεται στον τραπεζικό της λογαριασμό και στις οικονομικές της καταστάσεις. Η εταιρεία θα πρέπει να φαίνεται ότι έχει ελεύθερα το δικαίωμα και την εξουσία να διαχειριστεί τα κεφάλαια αυτά.

12. Η διατήρηση γραφειακών ή άλλων εγκαταστάσεων (διατήρηση χώρων αποθήκευσης προϊόντων, μεταφορικών υποδομών κλπ)

Η πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία στην Κύπρο μπορεί να επιτευχθεί με τη διατήρηση της έδρας του Συγκροτήματος στην Κύπρο έχοντας πλήρως στελεχωμένα γραφεία στην Κύπρο, ιστοσελίδα η οποία να διαχειρίζεται και να φιλοξενείται στην Κύπρο καθώς και μερικής ή πλήρους απασχόλησης προσωπικού στην Κύπρο. Εφόσον η φύση των δραστηριοτήτων το επιτρέπει, η πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία στην Κύπρο μπορεί επίσης να επιτυγχάνεται με την διατήρηση χώρων αποθήκευσης προϊόντων, μεταφορικών υποδομών.κλπ.

13. Διατήρηση αρχείων και λογιστικών βιβλίων στην Κύπρο

Πρωτότυπα πρακτικά συνεδριάσεων, γενικών συνελεύσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αρχεία εγγράφων, λογιστικά βιβλία θα πρέπει να διατηρούνται στην Κύπρο

14. Συμβάσεις μέσω της Κυπριακής Εταιρείας

Το καθεστώς της πραγματικής υπόστασης / ουσιαστικής παρουσίας της Κύπρου μπορεί να μην μπορεί να αμφισβητηθεί εάν η Κυπριακή εταιρεία συνάπτει συμβάσεις αγορών πωλήσεων, παραγγελιών αγαθών, άνοιγμα και διαχείριση Κυπριακών τραπεζικών λογαριασμών, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, ακίνητης περιουσίας και επενδύσεων.

15. Τραπεζικοί λογαριασμοί στην Κύπρο

Η διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών σε τοπικές τράπεζες, όπου το εισόδημα εισπράττεται και κατατίθεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Τουλάχιστον ένας από τους υπογράφοντες των τραπεζικών λογαριασμών ενδέχεται να βρίσκεται στην Κύπρο. Επίσης, είναι σημαντικό σχετικά με το ποιος άνοιξε τους σχετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο και πιος είναι αρμόδιος να εκτελεί  σχετικές τραπεζικές συναλλαγές.

16. Συνεδριάσεις του συμβουλίου

Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και οι τακτικές επαγγελματικές συναντήσεις πρέπει να διεξάγονται και να τεκμηριώνονται τακτικά στην Κύπρο

17. Επενδύσεις υπό μορφή έντοκων δανείων μέσω Κυπριακής Εταιρείας

Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες υπό μορφή έντοκων δανείων μέσω μιας Κυπριακής Εταιρείας.

18. Η συνεχής εμπορική ανάπτυξη της Κυπριακής Εταιρείας

Κατά την ίδρυση της Κυπριακής Εταιρείας, είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο να αποδεικνύεται ο αρχικός λόγος της ίδρυσης της Κυπριακής Εταιρείας, αλλά και στην συνέχεια θα πρέπει συνεχώς να αποδεικνύεται η πραγματική  της υπόσταση / ουσιαστική της παρουσία. Για παράδειγμα, αν ένας από τους λόγους για την ίδρυση της Κυπριακής Εταιρείας είναι ο καλύτερος έλεγχος ή η καλύτερη διαχείριση των κινδύνων του συγκροτήματος, θα πρέπει και στην συνέχεια να αποδεικνύεται η μέθοδος της συνεχούς βελτίωσης ή της καλύτερης διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα θα πρέπει επίσης συνεχώς να γίνεται και η σωστή αναθεώρηση των σχετικών εγγράφων όπως το καταστατικό και ιδρυτικό έγγραφο της Κυπριακής Εταιρείας, ο Ισολογισμός και οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής Εταιρείας, τα πρακτικά, οι διάφορες αναλύσεις εξόδων, οι διάφορες πληροφορίες, οι διάφορες συμφωνίες δανειοδότησης, οι σχετικές άδειες χρήσεις, τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πνευματικά δικαιώματα, οι σχετικές άδειες λειτουργίας, κλπ.

19. Λειψή διαφανών στρατηγικών αποφάσεων σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού και αναδιοργανώσεων

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου και εάν ακόμη υπάρχουν στην μέση μεγάλα φορολογικά οφέλη, οι  τυχών ξένες φορολογικές αρχές μπορεί να μην μπορούν να επιβάλουν φορολογίες. Για παράδειγμα στις περιπτώσεις κεφαλαιοποίησης μιας επιχείρησης μεταξύ ίδιων ή ξένων κεφαλαίων, στην επιλογή μεταξύ ξένης και εγχώριας εταιρείας, στην πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων, στην διεκπεραίωση αναδιοργανώσεων και μεταφοράς έδρας και ακόμη στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης συνδεδεμένης εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται καθαρά σε εμπορική βάση.

20. Αποφυγή πολλαπλών συμμετοχών Διοικητικών Συμβούλων σε διάφορες συγγενικές εταιρείες

Η αποφυγή στην συγκρότηση ενός σχεδιασμού στον οποίο οι διευθυντές / Διοικητικοί Σύμβουλοι μιας Κυπριακής Εταιρείας είναι οι ίδιοι με αυτούς της ξένης συγγενικής εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, σχεδόν σε όλες τις χώρες οι φορολογικές αρχές θα μπορούσαν εύκολα να θεωρήσουν ότι στην πραγματικότητα όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από την ξένη συγγενική εταιρεία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται θέμα μη πραγματικής υπόστασης / ουσιαστικής παρουσίας. Γι’ αυτό τον λόγο, θα πρέπει καθαρά να διαφαίνεται ότι για παράδειγμα μια Κυπριακή Εταιρεία δραστηριοποιείται από μόνη της και όχι υπό την επίβλεψη ή τον έλεγχο ξένης συγγενικής εταιρείας.

21. Σωστός επιμερισμός περιουσιακών στοιχείων ενός συγκροτήματος και ο ανάλογος επιμερισμός περιουσιακών στοιχείων στην Κυπριακή Εταιρεία για μείωση του “κινδύνου της υποκεφαλαιοποιήσεως”

Στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, θα πρέπει να επιμερίζονται στην Κυπριακή Εταιρεία όσο περισσότερα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο της «υποκεφαλαιοποιήσεως», και παρέχει αποδείξεις ότι η Κυπριακή εταιρεία έχει πραγματικές αξίες.

22. Ο επιμερισμός περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών κινδύνων του Ομίλου στην Κυπριακή Διεθνή Εταιρεία

Στο μέτρο του εφικτού, ο επιμερισμός στην Κυπριακή Διεθνή Εταιρεία των ανάλογων επιχειρηματικών κινδύνων και  περιουσιακών στοιχείων. Μερικές φορές είναι πολύ σημαντικό να επιδεικνύται ότι η κυπριακή οντότητα είναι σε θέση να παράγει η ίδια το εισόδημα που παρουσιάζει  εξετάζοντας τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιεί και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που αναλαμβάνει. Μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ότι η οικονομική οντότητα κατέχει τα περιουσιακά στοιχεία και αναλαμβάνει τους ανάλογους κινδύνους που παράγουν όλα ή μέρος των εσόδων της ωσάν να μην ελέγχονταν από άλλη εταιρεία και ότι σημαντικές ενέργειες των εργαζομένων έχουν καθοριστική σημασία στην δημιουργία του εισοδήματος της εταιρείας

23. Ασκηση επαρκούς ελέγχου επί των επιχειρηματικών κινδύνων από την ίδια την Εταιρεία και τους Διευθυντές της

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικό να διαφένεται ότι οι Διευθυντές και το προσωπικό της Κυπριακής Εταιρείας ασκούν επαρκή έλεγχο επί των επιχειρηματικών κινδύνων.

Ο έλεγχος των κινδύνων μπορεί να περιλαμβάνει:

• Την ικανότητα λήψης αποφάσεων, ανάληψης ή απόρριψης ευκαιριών που παρουσιάζουν κίνδυνο, μαζί με την πραγματική απόδοση αυτής της λειτουργίας λήψης αποφάσεων.

• Την ικανότητα λήψης αποφάσεων σχετικά με το εάν και πώς να ανταποκριθεί στους κινδύνους που συνδέονται με την ευκαιρία, μαζί με την πραγματική απόδοση αυτής της λειτουργίας λήψης αποφάσεων. Μερικές φορές θα πρέπει να τίθεται το ερώτημα: Eίναι αυτή η απλή επίσημη απόφαση που γίνεται μέσω πρακτικών μιας σωστά συγκληθείσας συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου που ασκεί τον έλεγχο του κινδύνου;

• Η ικανότητα ανάληψης χρηματοοικονομικού κινδύνου περιλαμβάνει την πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του κινδύνου και την αντιμετώπιση των συνεπειών της εφαρμογής των κινδύνων

• Την διάθεση κεφαλαίων από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας

24. Κατοχή πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων

Η κατοχή πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων από κυπριακή εταιρεία όπως χαρτοφυλάκο επενδύσεων στην Κύπρο, επενδύσεις σε μετοχές, άυλα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων ακινήτων ή πλοίων, μπορεί από μόνο του αυτό να αποτελεί φυσική παρουσία.

25. Κυπριακές εταιρείες που έχουν συσταθεί για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό

Κυπριακές εταιρείες που διεξάγουν δραστηριότητες χρηματοδότησης ομίλου ή ενεργούν ως ταμίας ομίλου στην Κύπρο ή στο εξωτρικό ή κυπριακές εταιρείες που έχουν συσταθεί για τη διευκόλυνση της εμπορίας συναλλάγματος στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων ή εταιρικών συγχωνεύσεων είναι πιθανότερο να θεωρηθούν ότι έχουν φυσική παρουσία.

26. Διατήρηση διεθνών περιουσιακών στοιχείων και πολλαπλών επενδύσεων σε Κυπριακή Εταιρεία

Κυπριακή Εταιρεία η οποία κατέχει πολλαπλές επενδύσεις σε ξένες εταιρείες θεωρείται ότι έχει δυνατότερη πραγματική υπόσταση από μια Κυπριακή Εταιρεία η οποία κατέχει μόνο μια επένδυση.

27. Πολλαπλή ιδιοκτησία της Κυπριακής Εταιρείας

Η πολλαπλή ιδιοκτησία της Κυπριακής Εταιρείας δηλαδή η ιδιοκτησία Κυπριακής Εταιρείας από πολλαπλούς κατόχους μεριδίων / μετοχών ενισχύει την πραγματική υπόσταση στην Κύπρο αφού μια τέτοια εταιρεία δεν διοικείται από ένα ξένο πρόσωπο. Σε ένα τέτοιο μετοχικό σχήμα διαφαίνεται ότι ο έλεγχος και η διαχείριση της Κυπριακής Εταιρείας διεξάγεται από την Κύπρο.

28. Η σωστή διαχείριση μιας κυπριακής εταιρείας (Holding)

Η σωστή διαχείριση μιας κυπριακής εταιρίας Holding με την επίδειξη επιχειρηματικών και στρατηγικών λόγων της ύπαρξής της, για παράδειγμα οι δραστηριότητες της μητρικής εταιρίας για τη διαχείριση και τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και των εσόδων των θυγατρικών της, δεν μπορεί κατ ‘ανάγκη να υποδηλώνει την ύπαρξη ενός πλήρως τεχνητού διακανονισμού που δεν έχει οικονομικό χαρακτήρα. Μόνο μια εντελώς τεχνητή ρύθμιση που δεν αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα “θα δημιουργούσε ζητήματα (Δικαστική απόφαση 2017 ECJ Case Law (Marks and Spencer Case/ Juhler Holdings and Deister Holdings)

29. Διαχείριση τόκων εισπρακτέων

Εισόδημα υπό μορφή τόκων εισπρακτέων το οποίο εισπράττεται και στην συνέχεια διανέμεται από Κυπριακή Εταιρεία στους μετόχους της υπό μορφή μερίσματος, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μη συσχετιζόμενη συναλλαγή και κατά συνέπεια να δημιουργεί πραγματική υπόσταση.

30 Σωστή δόμηση δανειακών συμβάσεων μεταξύ εταιρειών και Κυπριακής χρηματοδοτικής Εταιρείας

Οι πληρωμές στα πλαίσια δανειακών συμβάσεων μεταξύ εταιρειών, για παράδειγμα μεταξύ ξένης εταιρείας και Κυπριακής χρηματοδοτικής Εταιρείας θα πρέπει να μην συσχετίζονται. Αναλυτικότερα:

• Και οι δύο πράξεις δεν θα πρέπει να γίνονται από ίδιους αντισυμβαλλόμενους

• Ο χρόνος εκτέλεσης των συναλλαγών δεν πρέπει να είναι ο ίδιος

• Τα επιτόκια δεν θα πρέπει να είναι παρόμοια, αλλά αντί αυτού θα πρέπει σχετίζονται με τα επιτόκια της αγοράς

• Θα πρέπει να υφίστανται επαρκείς αποδόσεις (περιθώρια κέρδους) οι οποίες να επιμερίζονται σε κάθε εταιρεία ανάλογα με τον κίνδυνο που αναλαμβάνει

• H διάρκεια των δανείων να μην είναι η ίδια

• Τα ποσά των δανείων που λαμβάνονται και τα ποσά των δανείων που χορηγούνται μπορεί να μην είναι τα ίδια

• Υπάρχουν επίσης οι περιπτώσεις όπου οι λόγοι που εισπράττονται τόκοι από μια Κυπριακή Εταιρεία είναι να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της δυνάμει άλλης συμφωνίας χρηματοδότησης. Σε μια τέτοια περίπτωση η αναγνώριση του πραγματικού δικαιούχου των εισοδημάτων από τόκους είναι μάλλον πολύ δύσκολη. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο για τα εισοδήματα που προκύπτουν από τίτλους και χρηματοοικονομικά παράγωγα.

• Εάν χορηγήθηκαν δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας

31. Κεφαλαιακή επάρκεια της κυπριακής εταιρείας

Η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας στην Κύπρο σημαίνει ότι η Κυπριακή Εταιρεία διαθέτει επαρκές κεφάλαιο για να αναλαμβάνει τους κινδύνους των εργασιών της, επομένως η Κυπριακή Εταιρεία δεν είναι απλώς ενδιάμεση εταιρία και τα κέρδη ή ζημίες από τις δραστηριότητες της ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Κυπριακή Εταιρεία

32. Η κυπριακή εταιρεία να είναι μέρος της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου

Κυπριακή Εταιρεία μπορεί επίσης να συμμετέχει ενεργά στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα με την εγγραφή της ως μέλος σε διάφορους κυπριακούς φορείς. Η εγγραφή ως μέλους σε διάφορους κυπριακούς εμπορικούς φορείς όπως το Κυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, η Ένωση Διεθνών Επιχειρήσεων Κύπρου ή παρόμοιους φορείς στην Κύπρο ενισχύει το γεγονός ότι η Κυπριακή Εταιρεία έχει πραγματική υπόσταση και παρουσία στην Κύπρο

33. Διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε Κυπριακή Εταιρεία και στην συνέχεια η παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών από την Κυπριακή Εταιρία σε μια πληθώρα διαφορετικών εταιρειών και ειδικότερα εταιρειών σε χώρες του εξωτερικού. Οι πληρωμές από την παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να είναι εμπορικά δικαιολογημένες. Η Κυπριακή Εταιρεία μπορεί επίσης να πραγματοποιεί δαπάνες οι οποίες προσθέτουν αξία στις δραστηριότητες της και κατά συνέπεια στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κυπριακή Εταιρεία

34. Η χρήση Κυπριακών Εναλλακτικών Επενδυτικών ταμείων (Cyprus Alternative Investment Funds)

Οι συναλλαγές μέσω Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων (Alternative Investment Funds – AIFs)  υπόκεινται σε νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις στην χώρα όπου ιδρύονται και ενδεχομένως όταν τέτοια ταμεία διατηρούν ξένους μέτοχους – μεριδιούχους, οι μέτοχοι αυτοί μπορεί να μην υπόκείνται σε φορολογίες στις χώρες τους. Στις περιπτώσεις Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων (Alternative Investment Funds – AIFs), μετοχές ή μερίδια, διαχειρίζονται από εγκεκριμένους διαχειριστές και ρυθμίζονται από σχετικούς κυβερνητικούς φορείς στην χώρα όπου ιδρύεται το Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο όπως γίνεται για παράδειγμα και στην Κύπρο.

35. Εταιρείες οι οποίες είναι ενταγμένες σε Εναλλακτικές Αγορές / χρηματιστήρια

Στις περιπτώσεις που ξένοι μέτοχοι είναι ιδιοκτήτες εταιρειών που είναι ενταγμένες σε Εναλλακτικές Αγορές / χρηματιστήρια ενδεχομένως να μην φορολογούνται στις χώρες τους. Οι αγορές αυτές  υπόκεινται σε νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις στην σχετική χώρα όπως γίνεται για παράδειγμα και στην Κύπρο.

36. Δημιουργία Κυπριακού καταπιστεύματος (Cyprus International Trust)

Η δημιουργία ενός Κυπριακού καταπιστεύματος (Cyprus International Trust) το οποίο κατέχει τις μετοχές μιας Κυπριακής Εταιρείας αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα για το θέμα της κυριότητας του δικαιούχου. Δηλαδή εάν ένα Κυπριακό καταπίστευμα γίνει υπό μορφή διακριτικού καταπιστεύματος (οι διαχειριστές έχουν επαρκή εξουσίες διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του καταπιστεύματος), οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν θα μπορούν έχουν την κυριότητα ή τον έλεγχο των μετοχών της Κυπριακής Εταιρείας και κατά συνέπεια να μην θεωρούνται ως πραγματικοί δικαιούχοι.

Καταληκτικά: Πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία Κυπριακής Εταιρείας και Κυπριακή Εταιρεία ως πραγματικός δικαιούχος εισοδημάτων

Για την επίτευξη πραγματικής υπόστασης / ουσιαστικής παρουσίας Κυπριακής Εταιρείας και την θεώρηση Κυπριακής Εταιρείας ως πραγματικό δικαιούχο ενός εισοδήματος, η Κύπρος δεν είναι μόνο καλά τοποθετημένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις άλλων φορολογικών αρχών, αλλά δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες και διευθυντές οι οποίοι σκέφτονται να μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλοί επενδυτές προτιμούν φθηνές λύσεις, όπως η απλή σύσταση μιας Κυπριακής Εταιρείας χωρίς όμως η εταιρεία αυτή να έχει πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία στην Κύπρο.  Λαμβάνοντας υπόψη την διεθνή σκηνή και τις διάφορες φορολογικές νομοθεσίες που θεσπίζονται για τα θέματα αυτά, οι επιχειρηματίες οι οποίοι αναζητούν φθηνές λύσεις ενδεχομένως να διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο φορολόγησης από τις διάφορες ξένες φορολογικές αρχές.

Πως η PKF μπορεί να βοηθήσει

Βοηθούμε τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν πραγματικές λύσεις χρησιμοποιώντας την Κύπρο ως διεθνή επιχειρηματική έδρα.

Μέσω συνεργατών μας, προσφέρουμε πλήρως στελεχωμένα γραφεία στην Κύπρο καθώς και προσωπικό μερικής ή πλήρους απασχόλησης το οποίο μπορεί να εργοδοτείται απείθειας από την Εταιρεία σας. Τα γραφεία ευρίσκονται σε εμπορικό επαγγελματικό κέντρο το οποίο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για να φιλοξενεί διεθνείς ξένες επιχειρήσεις. Το εμπορικό / επαγγελματικό κέντρο ευρίσκεται σε μία από τις καλύτερες περιοχές της Λευκωσίας.

Η PKF Κύπρου μπορεί να σας βοηθήσει σε θέματα πραγματικής υπόστασης / ουσιαστικής παρουσίας στην Κύπρο, στην θεώρηση Κυπριακής Εταιρείας ως πραγματικός δικαιούχος εισοδημάτων, καθώς και στην επανεξέταση και αξιολόγηση της υφιστάμενης δομής σας. Μέσω του διεθνές δικτύου μας, μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε στα αυτά τα θέματα και σε άλλες χώρες.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για μια ελεύθερη προσωπική συζήτηση. Όλες οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Μπορούμε επίσης αν θέλετε να υπογράψουμε και συμφωνία εμπιστευτικότητας.

 Στοιχεία επικοινωνίας

 

Σημείωση: Το παρόν δημοσίευμα δεν αποτελεί φορολογική εργασία ούτε φορολογική συμβουλή ή προτροπή για να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις ή ενέργειες.  Παρακαλώ όπως, για φορολογικές συμβουλές απευθυνθείτε σε Επαγγελματία Σύμβουλο. 

Η PKF / ATCO Limited είναι μέλος της PKF International ένα δίκτυο ανεξάρτητων λογιστών και συμβούλων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις πράξεις ή παραλείψεις εκ μέρους οποιασδήποτε άλλης εταιρείας-μέλος του δικτύου.