Contact Us

Contact Us

PKF Cyprus

A member of PKF International. A global family of legally independent firms.

Ιδρυση Κυπριακής Εταιρείας

 

Μια από τις κυριότερες υπηρεσίες της PKF στην Κύπρο είναι να παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες της σε διεθνή επίπεδο όπως η ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο (ίδρυση κυπριακής Εταιρείας διεθνών δραστηριοτήτων), η δημιουργία εταιρείας στο εξωτερικό, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο και στο εξωτερικό κλπ.

Ο οίκος μας σας δίνει την δυνατότητα εντός 8 εργάσιμων ημερών  για την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο.

Αναλυτικά:

Διαδικασία ίδρυσης Κυπριακής Εταιρείας και απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται:
Για επίσπευση της διαδικασίας για ίδρυση κυπριακής εταιρείας, ο οίκος μας διατηρεί λίστα με προ εγκριμένα ονόματα. Επιλέγοντας ένα από τα ονόματα αυτά, εντός 6 εργάσιμων ημερών είμαστε σε θέση να ιδρύσουμε εταιρεία στην Κύπρο οποία θα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Για την δημιουργία εταιρείας στην Κύπρο Εταιρείας θα χρειαστούμε τα ακόλουθα από τους έλληνες επιχειρηματίες:

  1. Διαβατήριο/ Ταυτότητα σε ισχύ (το οποίο θα φέρει υπογραφή και φωτογραφία)
  2. Αποδειχτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας (π.χ. ενός πρόσφατου (μέχρι 3 μήνες) λογαριασμού Οργανισμού Κοινής Ωφελείας – ηλεκτρικού ρεύματος, νερού – , ή ασφαλιστήριου εγγράφου, ή δημοτικών φόρων ή/και κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού από Τράπεζα χώρας του Ε.Ο.Χ.)

Διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της Κυπριακής Εταιρείας και στοιχεία που χρειάζονται:
Για τις Κυπριακές τράπεζες η παρουσία του πελάτη δεν αποτελεί προϋπόθεση, εάν ο πελάτης έχει εκπροσωπηθεί από εγκεκριμένο γραφείο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών όπως η PKF Κύπρου. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι αυτό θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο, περιττά έξοδα, ταλαιπωρία και τα ταξίδια στην Κύπρο. Τα στοιχεία και η διαδικασίες που χρειάζονται από τις Κυπριακές τράπεζες για άνοιγμα κυπριακού τραπεζικού λογαριασμού όπως την συμπλήρωση τραπεζικών εντύπων κλπ. τις αναλαμβάνουμε εμείς.

Οφέλη και πλεονεκτήματα που προκύπτουν με την σύσταση Κυπριακής εταιρείας

– Εταιρικός συντελεστής φορολογίας (12.5%)

– Εδραιωμένο κέντρο διεθνών δραστηριοτήτων

– Διαφανές νομικό πλαίσιο, μέλος ΕΕ και Φορολογικό σύστημα πλήρως συμβατό με την ΕΕ και ΟΟΣΑ

– Εκτεταμένο δίκτυο φορολογικών συμβάσεων

– Πλήρης εναρμόνιση με ευρωπαϊκές οδηγίες όπως το EU parent /Subsidiary directive / interest, royalties directives

– Φορολογία μερισμάτων – 0%

– Φορολογία διανομής σε μετόχους – 0%.  Δεν υπάρχει παρακράτηση

– Κέρδη από διάθεση τίτλων – μετοχών – 0%

– Χειρισμός φόρου που πληρώθηκε στο εξωτερικό – αφαιρείται από το κυπριακό φόρο

– Ελάχιστο κεφάλαιο για ίδρυση Κυπριακής εταιρείας που απαιτείται – 1 ευρώ

– Μερίσματα

+ Αφορολόγητα στον έλληνα μέτοχο (Φορολογούνται μόνο σε επίπεδο Ελλάδος)

+ Μπορούν να διανεμηθούν σε χρόνο που επιλέγει ο μέτοχος

+ Μπορούν να επανεπενδυθούν χωρίς περιορισμό

– Εμπιστευτικότητα προστασία μετόχων – εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

– Ευελιξία σε θέματα κληρονομιάς (μεταβίβαση μετοχών, δεν υπάρχει φόρος κληρονομιάς κλπ.)

– Προστασία περιουσίας Έλληνα μετόχου

– Εξαγωγικές Κυπριακές εταιρείες ή εταιρείες διεθνούς εμπορίου μπορούν να κάνουν συναλλαγές χωρίς περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων

– Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών λογαριασμών, πιστωτικών καρτών κλπ. και δυνατότητα ανάληψης οποιουδήποτε ποσού από ΑΤΜ της Ελλάδας

– Τα έξοδα των δραστηριοτήτων της Κυπριακής Εταιρείας μπορεί να πληρώνονται με τραπεζική Κυπριακή κάρτα από  οποιαδήποτε χώρα του Κόσμου, ταξιδιωτικά έξοδα, κλπ.

– Εταιρικές δαπάνες μπορούν να γίνονται με πιστωτικές κάρτες και έπειτα να καταχωρούνται ως εταιρικά έξοδα

– Έξοδα εκπίπτονται από το φορολογητέο εισόδημα. Γενικός κανόνας – Δαπάνες που σχετίζονται με την κτήση του εισοδήματος εκπίπτονται, πχ,

+ λογιστικά και ελεγκτικά δικαιώματα,

+ τόκοι, συναλλαγματικές ζημιές,

+ Ενοίκιο

+ Έξοδα παραστάσεως / διακίνησης

+ Ταξίδια εξωτερικού

+ Μισθοί  και μισθοί διευθυντών

+ Προμήθειες

+ Δαπάνες τόκων

+ Αποσβέσεις εξοπλισμού (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κλπ)

– Τα πλεονάζοντα κέρδη της εταιρείας μπορούν α παραμένουν στην Κύπρο καθιστώντας την Κυπριακή εταιρεία  ή επανεπενδύονται από την Κύπρο σε άλλες χώρες και τα κέρδη επιστρέφονται και πάλιν στην Κύπρο.

Η κυπριακή εταιρεία δεν είναι offshore αλλά είναι μια σύνηθες Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Από τη στιγμή που μπήκε η Κύπρος στην ΕΕ, οι εταιρείες δεν είναι εταιρείες φορολογικού παραδείσου Offshore. Η ίδρυσης κυπριακής εταιρείας δεν είναι  ίδρυσης κυπριακής εταιρείας offshore αλλά είναι ίδρυση μια σύνηθες Ευρωπαική Εταιρεία. Στο μυαλό πολλών Ελλήνων υπάρχει μία σύγχυση για την υπόσταση, τη χρήση και τη λειτουργία μίας Αλλοδαπής εταιρείας, γεγονός που λειτουργεί αρνητικά στην απόφαση του επιχειρηματία  για σύσταση εταιρείας στην Κύπρο ή σε κάποιο άλλο Ευρωπαϊκό προορισμό.

 

Σημαντικό
Για να μπορεί να εφαρμόζεται το Κυπριακό φορολογικό καθεστώς, είναι σημαντικό με την σύσταση της κυπριακής εταιρείας ο έλεγχος και η διαχείριση να διεξάγονται στην Κύπρο. Δηλαδή η πλειοψηφία των διοικητών συμβούλων της Κυπριακής εταιρείας να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, οι συνελεύσεις των διοικητικών συμβούλων να διεξάγονται στην Κύπρο, τα πρακτικά να τηρούνται στην Κύπρο κλπ.

 

Άλλα δημοσιεύματα που πιθανόν να ενδιαφέρουν 

Μεταφορά έδρας Ελληνικής Εταιρείας (Α.Ε.) στην Κύπρο διαβάστε περισσότερα…

Αλλοδαπές ελεγχόμενες εταιρείες στην Ελλάδα διαβάστε περισσότερα…

Επενδύσεις σε ακίνητη ιδιοκτησία στην Ελλάδα από έλληνες επενδύτες μέσω δημιουργίας Κυπριακής Εταιρείας διαβάστε περισσότερα…

Φορολογικός σχεδιασμός μέσω δημιουργίας Κυπριακής Εταιρείας διαβάστε περισσότερα…

 

Ποιοι είμαστε και ποια είναι H PKF

Η PKF International είναι ένας από τους μεγαλύτερους επαγγελματικούς οργανισμούς ελεγκτών, λογιστών, φορολογικών συμβούλων και συμβούλων επιχειρήσεων. Ο οργανισμός αποτελείται από ανεξάρτητα μέλη τα οποία εκτείνονται σε πάνω από 400 γραφεία σε πάνω από 150 διαφορετικές χώρες. Κάθε μέλος του παγκόσμιου δικτύου της PKF διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην χώρα του  με την παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας, ελεγκτικών, λογιστικών, φορολογικών και επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κάθε μέλος της PKF International δεσμεύεται στην ανταλλαγή γνώσεων, τεχνογνωσίας και εμπειρίας με άλλα μέλη του οργανισμού προκειμένου να υποστηρίζουν και να ικανοποιούν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών τους ανά το παγκόσμιο.

Η PKF International είναι πλήρες μέλος του οργανισμού ‘Forum Of Firms’ ο οποίος έχει σαν στόχο την ομοιόμορφη εφαρμογή προτύπων υψηλής ποιότητας ελέγχου και χρηματοοικονομικής αναφοράς ανά το παγκόσμιο.
Η PKF Κύπρου ιδρύθηκε το 1978 και έχει καθιερωθεί πλέον ως ένας από τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς, λογιστικούς και συμβουλευτικούς οίκους στην Κύπρο.
Φιλοσοφία του οίκου μας είναι η πλήρης και η εις βάθος κατανόηση των αναγκών των πελατών μας. Η φιλοσοφία αυτή επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι οι συνεταίροι του οίκου μας εμπλέκονται ενεργά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η άμεση εμπλοκή των συνεταίρων βοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη γνώσης η οποία συμβάλλει στην μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών αυτών.
Η PKF Κύπρου χρησιμοποιεί και αναπτύσσει τα προσόντα, την εμπειρία και το ταλέντο πέραν των 100 ατόμων για την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών του, οι οποίοι εκτείνονται από δημόσιες εταιρείες, εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, μικρές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται από δύο γραφεία τα οποία, για στρατηγικούς σκοπούς, βρίσκονται στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Κύπρου, την Λεμεσό και την Λευκωσία.

 

Οι υπηρεσίες μας

Διεθνείς Επιχειρήσεις
Η σύσταση  κυπριακής εταιρείας διεθνών δραστηριοτήτων συχνά παρουσιάζει προκλήσεις όπως την δημιουργία γραφείου, την αντιμετώπιση και συμμόρφωση τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών, την αξιόπιστη και έμπιστη διαχείριση και έλεγχο των δραστηριοτήτων. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών ο οίκος μας παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες.

– Σύσταση κυπριακής εταιρείας

– Νομικές υπηρεσίες

– Άνοιγμα και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, τιμολόγηση, διαχείριση αλληλογραφίας και άλλες διοικητικές υπηρεσίες

– Υπηρεσίες Γραμματέα, όπως διαχείριση μητρώων μετόχων, τήρηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και γενική συμμόρφωση με άλλες νομικές απαιτήσεις.

Φορολογικές υπηρεσίες
Οι επιχειρήσεις πρέπει πάντοτε να στοχεύουν όχι μόνο πως να μεγιστοποιούν το κέρδος τους αλλά και να βρίσκουν νόμιμους τρόπους για να ελαχιστοποιούν τις φορολογίες τους. Είναι σίγουρο ότι ο επιχειρηματικός κόσμος δίνει ιδιαίτερη σημασία σε ευκαιρίες επιχειρηματικού σχεδιασμού που τους παρουσιάζονται είτε μέσω των διαφόρων τοπικών νομοθεσιών είτε μέσω διεθνών φορολογικών εκτιμήσεων.
Οι φορολογικοί μας σύμβουλοι  μπορούν να σας βοηθήσουν σε θέματα που αφορούν επιχειρηματικούς σχεδιασμούς και φορολογικών εκτιμήσεων ελαχιστοποιώντας οποιουσδήποτε φορολογικούς κινδύνους. Οι υπηρεσίες του φορολογικού μας τμήματος περιλαμβάνουν :
– Φορολογικές συμβουλές
– Διεθνή φορολογικές εκτιμήσεις
– Φορολογική συμμόρφωση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
– Φορολογικές έρευνες
– Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και άλλες σχετικές υπηρεσίες
Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων
Ο ρόλος του συμβούλου επιχειρήσεων διαδραματίζει, σημαντικό ρόλο στο ανταγωνιστικό και ραγδαία εξελισσόμενο  επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι έμπειροι σύμβουλοι του οίκου μας μπορούν να σας βοηθήσουν με:
– Ετοιμασία μελετών κοστολόγησης
– Ετοιμασία μελετών βιωσιμότητας
– Ετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων
– Δημιουργία  και εφαρμογή λογιστικών συστημάτων διαχείρισης
– Ευρωπαϊκά/ κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού
Η επιτυχής στρατηγική επέκταση  και διεύρυνση των δραστηριοτήτων  μιας επιχείρησης στηρίζεται στην εξεύρεση κατάλληλων χρηματικών πόρων.
Οι χρηματοοικονομικοί μας σύμβουλοι παρέχουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες επαγγελματικές συμβουλές, στο ίδιο προσωπικό επίπεδο που αρμόζει  στην στρατηγική του οργανισμού PKF.
– Αποτιμήσεις επιχειρήσεων
– Οικονομικές προβλέψεις / προβλέψεις χρηματοροών
– Υποστήριξη στην ετοιμασία επιχειρησιακών σχεδίων
– Συγχωνεύσεις και εξαγορές
– Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
– Υπηρεσίες για ένταξη επιχειρήσεων σε χρηματιστήρια
– Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Τμήμα Ελεγκτικών υπηρεσιών
Το Τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών της PKF αποτελείται από προσωπικό με αρκετά χρόνια εμπειρίας. Το τμήμα αυτό παρέχει συμβουλές και γνώσεις όσο αφορά την σωστή και αληθή παρουσίαση των αποτελεσμάτων των πελατών της και διασφαλίζει ότι αυτά ετοιμάστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τυχόν άλλους κανονισμούς που μπορεί να εφαρμόζονται. Οι βασικές υπηρεσίες του τμήματος περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:
– Υποχρεωτικούς ελέγχους σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου.
– Ελέγχους σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ISAs) και χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
– Εσωτερικούς ελέγχους
– Επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
Λογιστικές υπηρεσίες και τήρηση λογιστικών αρχείων
Το λογιστικό τμήμα του οίκου μας αποτελείται από προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών εντός του γραφείου μας και στις εγκαταστάσεις των πελατών. Είναι πρόθυμοι να ανταποκρίνονται  στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια διεκπεραίωσης των εργασιών τους στην επιχείρησης σας.
Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις νομικές και φορολογικές απαιτήσεις. Πρέπει να προσαρμόζονται και να τηρούνται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή κατάλληλων αποτελεσμάτων που αφορούν την επιχείρηση σας. Η σωστή πληροφόρηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την λήψη σωστών αποφάσεων. Ο οίκος μας μπορεί να σας βοηθήσει με:
– Τήρηση λογιστικών αρχείων
– Ετοιμασία αποτελεσμάτων και οικονομικών καταστάσεων για σκοπούς διοίκησης
– Υπηρεσίες μισθολογίου
– Συμμόρφωση με τις συνεχείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων με τις κρατικές υπηρεσίες

 

 Στοιχεία επικοινωνίας

 

Σημείωση: Το παρόν δημοσίευμα δεν αποτελεί φορολογική εργασία ούτε φορολογική συμβουλή ή προτροπή για να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις ή ενέργειες.  Παρακαλώ όπως, για φορολογικές συμβουλές απευθυνθείτε σε Επαγγελματία Σύμβουλο. 

Η PKF / ATCO Limited είναι μέλος της PKF International ένα δίκτυο ανεξάρτητων λογιστών και συμβούλων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις πράξεις ή παραλείψεις εκ μέρους οποιασδήποτε άλλης εταιρείας-μέλος του δικτύου.