Contact Us

Contact Us

PKF Cyprus

A member of PKF International. A global family of legally independent firms.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

 

 

Μια από τις κυριότερες υπηρεσίες της PKF στην Κύπρο είναι να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες της σε θέματα τραπεζικών υπηρεσιών όπως το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Η PKF στην Κύπρο για να εξυπηρετήσει τους πελάτες της έχει αναπτύξει μια σειρά από εκπροσωπήσεις με αρκετές ξένες τράπεζες, και με σχεδόν όλες τις Κυπριακές τράπεζες.

Η PKF Κύπρου στηρίζει τους πελάτες της μέσα από μια στρατηγική τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των:

 1. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο: Εισηγήσεις σε θέματα επιλογής τραπεζών και σύσταση πελατών στις τράπεζες ανάλογα με τις τραπεζικές ανάγκες των πελατών.
 2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε άλλες χώρες που εξυπηρετούνται από το δίκτυο της PKF. Αυτή είναι μια καλή μέθοδος για διασπορά του τραπεζικού κινδύνου και συνιστάται στους πελάτες μας.
 3. Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των τραπεζών (Γνωρίζοντας τον πελάτη – know your client – KYC)
 4. Εγκατάσταση του συστήματος τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου και συμμόρφωση με τις εσωτερικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη διαχείριση των τραπεζικών δραστηριοτήτων
 5. Συμφιλίωση της κίνησης εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών με τα χρηματοοικονομικά έσοδα και τις δαπάνες της επιχείρησης
 6. Διαχείριση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε διάφορα νομίσματα.
 7. Υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης εγγράφων που απαιτούνται για τις διεθνείς τραπεζικές μεταφορές, όπως συμβάσεις, τιμολόγια συμβόλαια κ.λ.π..

Το τραπεζικό Κυπριακό σύστημα μπορεί να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται από τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο.

Ποιος μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο?

Κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ετών και κάθε νομικό πρόσωπο (Κυπριακή, Ελληνική ή άλλη αλλοδαπή εταιρία ή Εταιρεία) μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο.

Είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία σας;

Δεν είναι απαραιτητη η φυσική παρουσία του πελάτη στην περίπτωση που ο πελάτης εκπροσωπείται από εγκεκριμένο γραφείο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών (η PKF Κύπρου μπορεί να λειτουργήσει ως εγκεκριμένο γραφείο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών για άνοιγμα Κυπριακού τραπεζικού λογαριασμού). Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι αυτό θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο, περιττά έξοδα, ταλαιπωρία και τα ταξίδια στην Κύπρο.

Διαδικασίες που απαιτούνται για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

Εάν είστε ιδιώτης και επιθυμείτε να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο, και στην περίπτωση που θα σας παρέχουμε εμείς την υπηρεσία τα ακόλουθα  θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στην  PKF Λευκωσίας στην Κύπρο

 1. Διαβατήριο/ Ταυτότητα σε ισχύ (το οποίο θα φέρει υπογραφή και φωτογραφία) για μόνιμους κάτοικους Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Αποδειχτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας (π.χ. ενός πρόσφατου (μέχρι 3 μήνες) λογαριασμού Οργανισμού Κοινής Ωφελείας – ηλεκτρικού ρεύματος, νερού – , ή ασφαλιστήριου εγγράφου, ή δημοτικών φόρων ή/και κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού από Τράπεζα χώρας του Ε.Ο.Χ.)
 3. Τα έντυπα και τις αιτήσεις της Κυπριακής Τράπεζας για άνοιγμα Κυπριακού τραπεζικού λογαριασμού πλήρως υπογραμμένα
 4. Το ερωτηματολόγιο της PKF το οποίο συμπληρώνεται μαζί με τις πληροφορίες που ζητούνται από την Κυπριακή Τράπεζα.
 5. Άλλες διαδικασίες που πιθανόν να θεωρηθούν σημαντικές από τις Κυπριακές τράπεζες

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο της PKF για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο πατήστε εδώ

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο για νομικά πρόσωπα (Κυπριακές, Ελληνικές ή άλλες διεθνή Εταιρείες)

Α)  ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

 1. Ιδρυτικό και Καταστατικό;
 2. Επίσημα εταιρικά πιστοποιητικά;
 3. Όπου εφαρμόζεται καταπιστεύματα έγγραφα μεταξύ του τελικού δικαιούχου και του εγγεγραμμένου μετόχου ο οποίος λειτουργεί ως εκπρόσωπος;

 

Β)  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( Ι.Κ.Ε) – PRIVATE CAPITAL COMPANY (P.C)

1. Συστατική πράξη ΙΚΕ με σφραγίδα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

2. Επικυρωμένο πιστοποιητικό σύστασης και δημοσίευσης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρόσφατου κωδικοποιημένου Καταστατικού από την υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου περί (1) τροποποιήσεων του καταστατικού (2) ισχύουσας εκπροσώπησης και (3) μη λύσης, θέσης σε εκκαθάριση, πτώχευση και άλλες διαδικασίες.

5. Έλεγχος της Εταιρείας μέσω της ιστοσελίδας της (απαραίτητη η ύπαρξη ιστοσελίδας).

6. Πρόσφατα πιστοποιητικά φερεγγυότητας από το αρμόδιο πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο

 

Γ)  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Α.Ε)

1. Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης και τυχόν διορθώσεις του αρχικού καταστατικού.

2. ΦΕΚ Σύστασης (Για εταιρείες που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2015, βεβαίωση σύστασης του συμβολαιογράφου)

3. Αντίγραφο ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή (ΓΕΜΗ).

4. ΦΕΚ με καταχωρίσεις των περιλήψεων όλων των τροποποιήσεων που έχουν λάβει χώρα από τη σύσταση της εταιρείας καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις. Για τροποποιήσεις μετά την 01.01.2015 αρκεί ανακοίνωση καταχώρησης της τροποποίησης στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό μεταβολών από το ΓΕΜΗ. Για τις εταιρείες που είχαν συσταθεί πριν την 04-04-2011 απαιτείται και Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Ανώνυμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της εταιρείας, για το διάστημα έως 04-04-2011. Το Πιστοποιητικό μεταβολών θα πρέπει να περιλαμβάνει (1) όλες τις τροποποιήσεις του καταστατικού από την σύσταση της εταιρίας και τα αντίστοιχα ΦΕΚ (ή ανακοινώσεις διαδικτυακού τόπου ΓΕΜΗ για το διάστημα μετά την 01.01.2015) (2) την ισχύουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της εταιρείας (3) βεβαίωση περί μη λύσης, θέσης σε εκκαθάριση, πτώχευσης κλπ. (4) μετοχική σύνθεση εταιρείας

6. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί, συγκρότησής του σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας.

7. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

8. ΦΕΚ (ή για αποφάσεις μετά την 01.01.2015 ανακοίνωση από τον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ) όπου θα αναφέρεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η διάρκεια της θητείας του, η συγκρότηση σε σώμα και η εκπροσώπηση της Εταιρείας

9. Επικυρωμένο Αντίγραφο πρακτικού της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης στο οποίο να αναφέρονται οι μέτοχοι και ο αριθμός των μετοχών που διατηρούν.

10. Πρόσφατα πιστοποιητικά φερεγγυότητας από το αρμόδιο πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο.

 

Δ)  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΟΕ, ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΕ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

1. Επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης της εταιρείας . Η συστατική πράξη (αρχικό καταστατικό) θα πρέπει να φέρει τις σφραγίδες του Πρωτοδικείου περί καταχώρησης στο βιβλίο εταιριών για εταιρείες που συστάθηκαν πριν από την 04.04.2011, και την σφραγίδα του ΓΕΜΗ για εταιρείες που συστάθηκαν μετά την 04.04.2011.

2. Πιστοποιητικό σύστασης από το ΓΕΜΗ (για εταιρείες συσταθείσες προ της 04.04.2011 το πιστοποιητικό σύστασης που θα προσκομίζεται θα έχει εκδοθεί από το Πρωτοδικείο)

3. Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό με πιστοποίηση (σφραγίδα) του ΓΕΜΗ

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών από την σύσταση της Εταιρείας, από το ΓΕΜΗ. (Για εταιρείες συσταθείσες πριν την 04.04.2011 το πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό μεταβολών του αρμόδιου πρωτοδικείου)

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί μη λύσης, θέσης σε εκκαθάριση, πτώχευσης, κλπ.

6. Πρόσφατα πιστοποιητικά φερεγγυότητας από το αρμόδιο πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο.

 

Ε)  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε)

1. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης της εταιρείας και βεβαίωση καταχωρίσεως στο ΓΕΜΗ, εκδοθείσα εκ της Υπηρεσίας Μίας Στάσεως (Υ.Μ.Σ.). Για εταιρείες συσταθείσες πριν την 04.04.2011 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της εταιρείας θεωρημένη από το Πρωτοδικείο με βεβαίωση και αριθμούς καταχωρίσεως της στα Βιβλία Εταιρειών.

2. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί συστάσεως της εταιρείας (Για εταιρείες συσταθείσες πριν την 04.04.2011, πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο)

3. Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας, για εταιρίες συσταθείσες πριν την 01.01.2015

4. Συμβολαιογραφικές πράξεις τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού με βεβαίωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

5. Κωδικοποιημένο καταστατικό (συμβολαιογραφικό έγγραφο) με σφραγίδες από το ΓΕΜΗ

6. ΦΕΚ τροποποιήσεων του καταστατικού για αποφάσεις πριν την 01.01.2015 και ανακοίνωση διαδικτυακού τόπου ΓΕΜΗ για αποφάσεις μετά την 01.01.2015

7. Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί (1) μεταβολών του καταστατικού από τη σύσταση της εταιρείας (2) εκπροσώπησης (3), περί μη λύσης, εκκαθάρισης, πτώχευσης, κλπ. Για εταιρείες συσταθείσες προ της 04.04.2011 και πιστοποιητικό μεταβολών από το Πρωτοδικείο για το διάστημα από την σύσταση έως την 04.04.2011.

8. Πρόσφατα πιστοποιητικά φερεγγυότητας από το αρμόδιο πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο.

 

Συμπληρωματικά προς τα άνω αναφερόμενα, για μονοπρόσωπες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του μοναδικού εταίρου ότι δεν μετέχει σε άλλη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ως μοναδικός εταίρος (άρθρο 43 ν. 3190/1955).

 

Ζ)   ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ

1. Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας δεόντως υπογραμμένο και πιστοποιημένο από τον Έφορο της χώρας ίδρυσης (Memorandum & Articles of Association)

2. Πιστοποιητικό Σύστασης της Εταιρείας (Certificate of Incorporation)

3.  Πιστοποιητικό Διευθυντών/Γραμματέα (Certificate of Directors/Secretary)

4. Πιστοποιητικό Μετόχων (Certificate of Shareholders)

5. Πιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου (Certificate of register office)

6. Πιστοποιητικά Μετοχών (Share Certificates)

7. Επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα οποία αποφασίσθηκε ο τρόπος εκπροσώπησης της Εταιρείας, η έκδοση πιστοποιητικών μετοχών, και τα οποία οδηγούν στη σημερινή δομή της Εταιρείας.

8. Πιστοποιητικό Αξιώματος (Certificate of Incumbency)/Πιστοποιητικό Νόμιμης Σύστασης και Λειτουργίας της Εταιρίας (Certificate of Good Standing) στις περιπτώσεις όπου έχουν περάσει 2 χρόνια από την ημερομηνία Σύστασης της Εταιρείας

 

Η. :ΑΛΛΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

 1. Αντίγραφα διαβατηρίων όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην εταιρεία (ιδιοκτήτες, διευθυντές, υπογράφοντες κτλ);
 2. Αποδειχτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στη εταιρεία (π.χ. ενός πρόσφατου (μέχρι 6 μήνες) λογαριασμού Οργανισμού Κοινής Ωφελείας – ηλεκτρικού ρεύματος, νερού – , ή ασφαλιστήριου εγγράφου, ή δημοτικών φόρων ή/και κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού από Τράπεζα χώρας του Ε.Ο.Χ.);
 3. Τα έντυπα των Κυπριακών τραπεζών για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού πλήρως συμπληρωμένα και υπογραμμένα;
 4. Συμπληρωμένα τραπεζικά ερωτηματολόγια για νομικά  πρόσωπα;.
 5. Το ερωτηματολόγιο της PKF το οποίο συμπληρώνεται μαζί με τις πληροφορίες που ζητούνται από την Κυπριακή Τράπεζα για άνοιγμα Κυπριακού τραπεζικού λογαριασμού;
 6. Άλλες διαδικασίες που πιθανόν να θεωρηθούν σημαντικές από τις Κυπριακές τράπεζες;

 

Πρόσθετα ζητούμενα από της Κυπριακές τράπεζες για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο ((για εταιρείες ή συνεταιρισμούς)

Οι τράπεζες της Κύπρου προτού προχωρήσουν στο άνοιγμα  τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο ενδέχεται να ζητήσουν πρόσθετα στοιχεία. Μπορείται να διαβάσεται τα πρόσθετα ζητούμενα πατόντας στον σύνδεσμο πρόσθετα ζητούμενα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας αναφορικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο. Όλες οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ +357 22 462727
Email: [email protected]

Αύγουστος 2018

 

Αυτή η δημοσίευση είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως επαγγελματική συμβουλή.

PKF / ATCO Limited είναι μια εταιρεία μέλος του δικτύου PKF International Limited δικτύου νομικά ανεξάρτητων συμβουλευτικών οίκων και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τις πράξεις ή παραλείψεις εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου συμβουλευτικού οίκου ή οίκων.