Contact Us

Contact Us

PKF Cyprus

A member of PKF International. A global family of legally independent firms.

Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς

Τα έκτακτα μέτρα από Χρηματοιοκονομικούς Οργανισμούς θα έχουν διάρκεια από τις 30 Μαρτίου 2020 μέχρι την 31 την Δεκεμβρίου 2020.

Αναστέλλεται για τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις (οι δικαιούχοι), η υποχρέωση καταβολής των δόσεων περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.. Καλύπτονται επίσης και κοινοπρακτικά δάνεια που έχουν παραχωρηθεί από κοινού από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και τρίτους.

Η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων καλύπτει φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που προνοείται από τη συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID – 19.

Η αναστολή δόσεων και τόκων εφαρμόζεται νοουμένου ότι οι δικαιούχοι αποστείλουν γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Κατεβάσετε την εκδήλωση ενδιαφέροντος πανόντας εδώ

Ο χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν έχει δικαίωμα απόρριψης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτός στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί το κριτήριο της μη ύπαρξης καθυστερήσεων πέραν των 30 ημερών και έχει υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αναστολή δόσεων.

Το σύνολο των τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους, κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

Οι όροι της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης πλην του όρου αποπληρωμής καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα εξασφαλίσεων θα συνεχίσουν να ισχύουν τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής όσο και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής καταβολής των δόσεων.

Την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων και παράλληλα η περίοδος αποπληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο απαιτείται, μέχρι την τελική αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων, σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης σχετικής δανειακής σύμβασης και το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμής, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

Ο δανειολήπτης διατηρεί την ευχέρεια, με σχετική ενημέρωση προς το χρηματο­οικονομικό οργανισμό, να καταβάλει ή να καταβάλλει εθελοντικά (voluntarily) οποιοδήποτε ποσό ή ποσά έναντι ή προς εξόφληση των δόσεων και/ή των τόκων οι οποίοι – αν δεν υπήρχε η εν λόγω αναστολή – θα καθίσταντο πληρωτέες/πληρωτέοι δυνάμει των όρων της σχετικής συμφωνίας πιστωτικής διευκόλυνσης.

Για να δείτε την σχετική νομοθεσία πατήστε εδώ

Στοιχεία επικοινωνίας

[email protected]

+00357 22 462727

Αυτή η δημοσίευση είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως επαγγελματική συμβουλή

Η PKF / ATCO Limited είναι μια εταιρεία μέλος του δικτύου PKF International Limited δικτύου νομικά ανεξάρτητων συμβουλευτικών οίκων και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τις πράξεις ή παραλείψεις εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου συμβουλευτικού οίκου ή οίκων